Friday, 23/10/2020 - 15:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổ Văn

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XÉT LÊN LỚP, TỰU TRƯỜNG VÀO NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XÉT LÊN LỚP, TỰU TRƯỜNG VÀO NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ  ĐỨC PHỔ                  CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHỔ VĂN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số…../KH-THCSPV                                       Phổ Văn, ngày 14 tháng 8  năm 2020

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XÉT LÊN LỚP, TỰU TRƯỜNG

VÀO NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

 

I/ CĂN CỨ :

- Các điều 15, 16, 17  Qui chế xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT được ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

            - Tình hình thực tế của trường.

 

II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

1/ Số liệu :

- Ở lại hẳn : 01 HS trong đó: K6: 01 HS;  K7: 0 HS;  K8: 0HS

- Thi lên lớp  : 45 HS trong đó K6: 11 HS;  K7: 23 HS;  K8: 11 HS        

- Môn thi và số lượng học sinh dự thi:

 

 

Toán

Hóa

Sinh

C.Ng

Văn

Sử

Địa

Anh

GDCD

Tin học

K8

8

4

2

1

1

8

0

0

7

0

0

K7

21

5

0

0

0

22

0

0

3

0

1

K6

11

6

0

4

0

7

0

1

6

0

0

2/ Công tác ôn tập :

        -  GV phụ đạo là giáo viên ra đề

- Toå chöùc oân taäp caùc moân töø ngaøy 25/8/20 ñeán ngaøy 27/8/20. Cụ thể như sau:

+ Toán 6,7,8 vào tiết 2,3 sáng 25 và sáng 27/8/20; Văn 6,7,8; tiết 4,5 sáng 25 và sáng 27/8/20 ,

+ Hóa 8 , Sinh  6,8 , Địa 6 ,CN 8 Tiết 1,2,3,4 Chiều 25/8

+ Lý 6,7;8 tiết 1,2 sáng  26/8/20; Anh 6,7, 8 tiết 3, 4, 5  sáng 26/8/20

+ Hóa 8 , Sinh  6,8 , Địa 6 ,CN 8 Tiết 1,2,3,4 Chiều 26/8

3/ Đề  kiểm tra:

- Yêu cầu đề ra phù hợp với đối tượng học sinh yếu trong diện thi lên lớp.

            - Hình thức đề kiểm tra: Tự  luận đối với các môn: Toán, Lý , Hóa, Sinh, Công nghệ, Ngữ Văn, Sử , Địa, CD. Tự luận kết hợp trắc nghiệm : Tiếng anh, Tin Thi thực hành: âm nhạc

- Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán: 60 phút, các môn còn lại 45 phút

- GVBM oân taäp vaø ra ñeà , photo đủ số lượng học sinh dự thi  theo moân mình phuï traùch.

-Nộp đề và đáp án vào sáng ngày 27/8/2020 cho các tổ trưởng duyệt . Tổ trưởng nộp đề đã duyệt cho BGH vào ngày 27/8/2020.

- Phân công ra đề và đáp án  :

 

Toán

Hóa

Sinh

C.Ng

Văn

Sử

Địa

Anh

GDCD

Tin

K8

Dân

Cúc

Lành

Loan

Trinh

 

 

 Trang

 

 

K7

Hưng

Dân

 

 

 

Phát

 

 

Khê

 

Diễm

K6

Kiều

 Kiều

 

Cúc

 

Uyên

 

Hương

Hương

 

 

 

4/Lịch thi, phân công coi chấm thi, xét lên lớp:( Có bảng phân công kèm theo)

5/ Một số qui định:

- GVCN năm học 2019-2020 có trách nhiệm thông báo đến học sinh.

- Giờ bắt đầu làm việc : Sáng 7h; chiều 13h30

- Giáo viên coi thi phải thể hiện đầy đủ các phần việc phải làm trên tờ giấy thi của học sinh theo qui định, coi thi nghiêm túc, đúng giờ.

- GVBM chấm bài. Ghi điểm tổng toàn bài bằng chữ và số. Ký và ghi tên người chấm.

- GVCN cộng điểm và xét duyệt học sinh lên lớp chính xác, đúng qui chế, thể hiện được sự công tâm,vô tư.

            - GV tin học nhập điểm thi lại của học sinh khi GVCN nộp bảng điểm

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Họp hội đồng giáo viên tiết 1 ngày 25/8/2020, phổ biến kế hoạch kiểm tra, xét lên lớp.

- Tổ chức coi, chấm thi, xét lên lớp nghiêm túc, đúng với nội dung kế hoạch.

- Ngày 01/9/2020 tựu trường buổi sáng khối 8,9 ; buổi chiều khối 7,6 GVCN gặp lớp, phổ biến một số công việc, vệ sinh trường, lớp học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020-2021

Trên đây là kế hoạch thi lại, xét lên lớp, tựu trường trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thầy cô trao đổi với BGH để cùng tìm biện pháp tháo gỡ.

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- HT,PHT;

- GVCN,GVBM;               

- Lưu: VP.

 

                          Nguyễn Ngọc Quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

LỊCH THI LẠI

 

NĂM HỌC : 2019 - 2020

 

Ngày

28 /8 /2020

29 /8 /2020

Buổi

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Môn Thi

- Toán 6,7,8

- Lý 6,7,8; CN 8

- Địa 6, - Sinh 6,8

 

 

 

- Văn 6,7,8

-  Anh 6,7,8

-  Tin7, Hóa 8

 

- GVCN cộng điểm; Xét lên lớp

- 9h họp tổ PCCM chuyên môn, CN năm học mới

 

                                                                                               Ngày 14 tháng 8 năm 2020

                                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Duy Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT TX ĐỨC PHỔ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHỔ VĂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC LÃNH ĐẠO, THƯKÝ, GIÁM THỊ HS THI LẠI

  NĂM HỌC:2019 –2020

 

Tên giáo viên

Ngày 28 / 8 / 20

Ngày 29/8/2020

Ghi chú

Sáng:

Toán 6.7.8

 Lý 6.7.8

CN 8,

Sinh 6,8

 

Chiều:

Văn 6.7.8

Tin 7

Hóa 8

 Địa 6

 

Sáng

Chiều

 

Kiều

X

 

GVBM

 

 

Hưng

X

 

Vào bảng điểm

Dân

X

 

GVCN xếp loại,

Loan

X

 

Xét lên lớp. ghi học bạ

Lành

X

 

 

Th Hương (Đ)

 

X

9h. Họp Tổ CM

Cúc

 

X

Phân công

Phát

 

X

GVCN, CM

Uyên

 

X

 

Khê

 

X

 

Trang

 

X

 

Diễm

 

 

X

 THƯ KÝ

Tư/ Tùng

Trinh/ Hương

 

 

 

 

Phổ văn, Ngày 14  tháng 8 năm 2020

                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                  Nguyễn Duy Đạt

 

 

 

 

 

LỊCH ÔN TẬP, THI LÊN LỚP

NĂM HỌC : 2019- 2020

(Áp dụng từ ngày 25/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

 

Thứ

Ngày

Môn

Sáng

Chiều

Thứ 3

25/8/20

- Tiết 2,3: Toán 6,7,8

.......

- Tiết 4,5:

Văn 6,7,8

......

- Tiết 1,2,3: Địa 6; Sinh 6, 8, CN 8

- Tiết 4,5: Hóa 8,

Tin 7

Thứ 4

26/8/20

- Tiết 1,2:

Lý 6,7,8;

......

- Tiết 3,4:

Anh 6,7,8

..........

 - Tiết 1,2: Hóa 8,

Tin 7

 

Thứ 5

27/8/20

- Tiết 1,2: Toán 6,7,8

- Tiết 3,4:

Văn 6,7,8

- Tiết 5:

Lý 6,7,8.

- Tiết 1,2,3: Địa 6; Sinh 6, 8, CN 8-

Tiết 3,4:

Anh 6,7,8

Thứ 6

28/8/20

Thi lại

Thi lại

Thi lại

Thi lại

                                                                                                                   

 

 

 

Nguồn: thcsphovan.pgdducpho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 110
Hôm qua : 147
Tháng 10 : 2.918
Năm 2020 : 45.534