Cổng học liệu và thi trực tuyến VNPT elearning:Cung cấp công cụ để cơ quan quản lý giáo dục có thể chia sẻ các học liệu, khoá học đến các cơ sở giáo dụcCung cấp công cụ để cơ quan ...