Friday, 23/10/2020 - 15:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổ Văn

Lịch phát sóng VTV7 tuần 18 từ 27/4 đến 02/5/2020

Lịch phát sóng VTV7 tuần 18 từ 27/4 đến 02/5/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 27/4/2020 đến 2/5/2020)

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

 

THỨ 4

 

 

THỨ 5

 

 

THỨ 6

 

 

THỨ 7

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

LỊCH SỬ

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

VẬT LÍ

 

 

HOÁ HỌC

 

 

GDCD

 

 

SINH HỌC

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÁ

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

SINH HỌC

 

 

LỊCH SỬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

TIẾNG ANH

 

 

HOÁ HỌC

 

 

SINH HỌC

 

 

LỊCH SỬ

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH(10)

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

SINH HỌC

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

GDCD

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

TIẾNG ANH

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm

Tiếng Anh (7) : Tiếng Anh hệ 7 năm

 

THỨ 2 - NGÀY 27/4/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

 

Tích phân (Phần 3)

 

 

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

Từ

 

 

LỊCH SỬ

 

 

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

miền Nam (1973-1975)

 

 

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÁ

 

 

Bài 28. Luyện tập: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

NGỮ VĂN

 

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 1

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

TIẾNG ANH

 

UNIT 8 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - A CLOSER LOOK 2

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

TOÁN

 

 

Tính chất cơ bản của phân số

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 3 - NGÀY 28/4/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

 

Tiếp nhận văn học

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 12: WATER SPORTS - READING

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH

 

UNIT 7: FURTHER EDUCATION - GETTING STARTED

Hà Nội

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

TIẾNG ANH(10)

 

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - GETTING STARTED

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

Bài 44- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

TOÁN

 

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

NGỮ VĂN

 

 

So sánh (tiết 1)

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 4 - NGÀY 29/4/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

TÊN BÀI

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WRITING

Hải Phòng

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1)

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

HOÁ HỌC

 

Bài 29. Anken (Tiết 1)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

TOÁN

 

Tứ giác nội tiếp (Bài tập)

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 1

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

NGỮ VĂN

 

Hịch tướng sĩ (tiết 1)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

TIẾNG ANH

 

UNIT 8: SPORT AND GAMES - GETTING STARTED

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 - NGÀY 30/4/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

 

Phương trình mặt phẳng

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

HOÁ HỌC

 

 

Chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES -

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE FOCUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

BÀi 26. Cảm ứng ở động vật

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

NGỮ VĂN

 

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 2

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

TIẾNG ANH

 

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - SKILLS 1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

TOÁN

 

 

Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 6- NGÀY 1/5/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

 

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

GDCD

 

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ (tiết 3)

 

Hải Phòng

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

Bài 37 và Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

 

 

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

LỊCH SỬ

 

 

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

trước năm 1873)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

REVIEW - UNITS 7, 8

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

 

Chuyên đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

TOÁN

 

Tam giác đồng dạng: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

NGỮ VĂN

 

 

Bức tranh của em gái tôi

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7- NGÀY 2/5/2020

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - COMMUNICATION AND CULTURE

Thừa Thiên - Huế

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

Bài 40. Quần xã sinh vật

 

 

Thái Bình

 

 

 

 

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH SỬ

 

 

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nước năm 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

Nhật Bản (Tiết 1)

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

 

TOÁN

 

Luyện tập hàm số y = ax2

 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 2

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

Từ

 

 

NGỮ VĂN

 

Hịch tướng sĩ (tiết 2)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

18:30

 

 

TIẾNG ANH

 

UNIT 8: SPORTS AND GAMES - A CLOSER LOOK 1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: thcsphovan.pgdducpho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 104
Hôm qua : 147
Tháng 10 : 2.912
Năm 2020 : 45.528