Friday, 23/10/2020 - 16:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổ Văn

Lịch phát sóng trên VTV7 tuần 19 từ ngày 04/5-09/5/2020

Lịch phát sóng trên VTV7 tuần 19 từ ngày 04/5-09/5/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

LỊCH PHÁT SÓNG

 

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 4/5/2020 đến 9/5/2020)

 

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

 

THỨ 4

 

 

THỨ 5

 

 

THỨ 6

 

 

THỨ 7

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

LỊCH SỬ

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

VẬT LÍ

 

 

HOÁ HỌC

 

 

GDCD

 

 

SINH HỌC

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

SINH HỌC

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH(10)

 

 

TOÁN

 

 

NGỮ VĂN

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

VẬT LÍ

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

SINH HỌC

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm

Tiếng Anh (7) : Tiếng Anh hệ 7 năm

 

THỨ 2 - NGÀY 4/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

Phương trình mặt phẳng

Quảng Nam

 

Lớp 12

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH SỬ

 

 

Đất nước trên đường đổi  mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

NGỮ VĂN

 

Những ngôi sao xa xôi (tiết 1)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

UNIT 9: NATURAL DISASTERS - PART I

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 3 - NGÀY 5/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

Số phận con người (tiết 1)

Hà Nội

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

 

 

Hưng Yên

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - LANGUAGE FOCUS

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

TIẾNG ANH(10)

 

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - READING AND SPEAKING

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khúc xạ ánh sáng

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 4 - NGÀY 6/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

UNIT 8: THE WORLD OF WORK - GETTING STARTED AND

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẬT LÍ

 

 

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (tiết 1)

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

Số phận con người (tiết 2)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

TOÁN

 

Phương trình bậc hai một ẩn

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - LISTENING AND WRITING

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 - NGÀY 7/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN

 

 

Ứng dụng của tích phân trong hình học (t1)

Quảng Nam

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

HOÁ HỌC

 

 

 

Bài 31. Sắt

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

NGỮ VĂN

 

 

Những ngôi sao xa xôi (tiết 2)

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: NATURAL DISASTERS - PART II

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 6- NGÀY 8/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

 

 

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Hải Phòng

 

 

 

 

Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

GDCD

 

 

 

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

Bài 42. Hệ sinh thái

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

TIẾNG ANH (7)

 

 

UNIT 9: NATURAL DISASTERS - READ AND LANGUAGE FOCUS

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 49. QUẦN XÃ SINH VẬT

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7- NGÀY 9/5/2020

 

 

 

 

GIỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

 

 

PHÁT

 

 

MÔN

 

 

 

TÊN BÀI

 

 

ĐÀI PTTH

 

 

 

 

 

SÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH

 

 

UNIT 8: THE WORLD OF WORK - READING

Hà Nội

 

Lớp 12

 

 

Từ

 

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC

 

 

 

Bài 43. Trao đổi chất trong hệ sinh thái

 

 

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA LÝ

 

 

 

Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

Từ

 

 

TOÁN

 

 

Độ dài đường tròn, cung tròn

 

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

TIẾNG ANH

 

 

REVIEW 3 (UNITS 7 - 9): LANGUAGES

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: thcsphovan.pgdducpho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 112
Hôm qua : 147
Tháng 10 : 2.920
Năm 2020 : 45.536